Placeholder Picture
Placeholder Picture

Smurfen actie ten voordele van OP-STAP

Vier zeldzame verzamelitems !

Nog steeds groeit 1 kind op 5 te Vilvoorde in armoede op of riskeert het in armoede te vallen. Een hallucinant cijfer dat Lions Club Vilvoorde zo snel mogelijk wil verkleinen. Met deze actie kan u uw steentje bijdragen. Een Smurf kost 10€ of vier voor 35€ + verzendkosten. 

Bestellen

Welkom aan onze nieuwe Lion!

Placeholder Picture

We mochten deze maand een nieuwe Lion introduceren. Bart Van Roy, proficiat en welkom! Maar wat is een Lion? Een echte Lion is iemand die goed wil doen voor zijn medemens en oog en oor heeft voor de noden van een ander. Dat uit zich niet in alleen in het organiseren van grootse fundraising-activiteiten, maar vooral in het daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken bij kleinschalige projecten.
Tijd is waardevol. Daarom besteedt een Lion een gedeelte van de eigen vrije tijd aan het helpen van anderen. Je bent een echte Lion als je je herkent in de volgende eigenschappen: hulpvaardig, zorgzaam en alert.
Lid zijn van Lionsclub Vilvoorde houdt in dat je de normen en waarden van de Lions onderschrijft. Lions proberen niet te oordelen over een ander en politieke voorkeuren zijn niet van belang. Onze Lionsclub is geen club om te netwerken. Alle leden staan met beide benen op de grond en zijn maatschappelijk betrokken in de regio.
Elke maand komen we twee keer bij elkaar op dinsdagavond. Tijdens deze bijeenkomsten worden inspirerende activiteiten georganiseerd die de kennis vergroten en waarbij ook aandacht is voor de onderlinge betrokkenheid van de leden. Jaarlijks zijn er enkele fundraising activiteiten, variërend van het samenstellen van verwenpakketten tot het organiseren van een concert. Op deze wijze vullen we het motto van de Lions in: ‘We Serve’.

Met de klas van juf Marjolijn en Karolien naar Doeland

Placeholder Picture

Met de financiële steun van Lions Club Vilvoorde konden de kinderen van Klavertje Vier Bubao in december genieten van een fijne dag Doeland in Hofstade.
De financiële middelen van de club worden opgebouwd dankzij verschillende evenementen zoals Oysters Fish & More op 4 maart en het lenteconcert met Astrid Stockman op 30 maart 2023. We kijken ernaar uit u te ontmoeten op een van deze evenementen. Op die manier draagt u ook uw steentje bij in een aangename en feestelijke sfeer.

Placeholder Picture

Fijne verjaardag aan onze oprichter, Melvin Jones! Kom vandaag meer te weten over ons Melvin Jones Fellowship Program en onze Progressive Melvin Jones Fellowship. 

Meer weten

Placeholder Picture

Placeholder Picture

4 Maart 2023 - 24st Oysters Fish And More 2023

Placeholder Picture

Inkomtickets en steunkaarten online verkrijgbaar 

Placeholder Picture

Lions Club Vilvoorde heeft het genoegen u uit te nodigen op haar “Oysters, Fish & More” event! U kan er niet alleen genieten van heerlijke oesters maar ook van een lekkere visschotel, vergezeld van bijpassende wijnen, bieren of frisdrank. Tot slot eindigen we met een uitgebreid dessertenbuffet met koffie of Thee. Dit alles voor een prijs all-in van 50€. We kijken ernaar uit om jullie talrijk te zien op 4 maart. Iedereen welkom! Inkomkaarten zijn online beschikbaar via het bestelformulier of via info@lionsvilvoorde.be

Bestellen
De financiële middelen van de club worden opgebouwd dankzij verschillende evenementen zoals Cheese & More, Oysters Fish & More, concerten enz. Jaarlijks nemen honderden sympathisanten, vrienden, familie en lokale bevolking deel en dragen ze op deze manier een steentje bij in een feestelijke sfeer. We kijken ernaar uit u te ontmoeten op een van onze volgende activiteiten.
Placeholder Picture

Placeholder Picture

Placeholder Picture

"De opbrengst van het benefietconcert op 30 maart 2023 met Astrid Stockman zal integraal geschonken worden aan OP-STAP”

Officiële start voor OP-STAP

Nieuw initiatief tegen kinderarmoede in Vilvoorde
Placeholder Picture
Placeholder Picture

Lions Club Vilvoorde versterkt het initiatief van Denise Van Cauwenbergh en Sandra Crabbé tegen kinderarmoede. Uit deze samenwerking ontstaat OP-STAP. Het doel is nieuwe kinderschoenen aan te bieden aan kansarme gezinnen. Kinderschoenen zijn zeer belangrijk, maar blijven vaak buiten bereik voor deze kinderen.
Dit project maakt dit mogelijk. Lions Club Vilvoorde schenkt 2500€ voor de aankoop van waardebonnen voor kinderschoenen.

"De opbrengst van het benefietconcert op 30 maart 2023 met Astrid Stockman zal integraal geschonken worden aan OP-STAP”
Meer info

30 Maart 2023 Lenteconcert met Astrid Stockman in de O-L-Vrouw KERK te Vilvoorde

Placeholder Picture

Astrid Stockman, de bekendste sopraan van Vlaanderen, speelt voor ons solo in de O-L-Vrouw Kerk. De opbrengst van dit concert zal integraal geschonken worden aan OP-STAP, ons nieuw initiatief tegen kinderarmoede in Vilvoorde. Als voorprogramma zijn we trots de ‘Suzuki-klas’ viool van de stedelijke muziekacademie voor te stellen. Deze klas bestaat uit kinderen van 4 tot 7 jaar. De unieke Sizuki-leermethode richt zich op het ontwikkelen van techniek, muzikaliteit en expressie. 

Inkomtickets en steunkaarten online verkrijgbaar 

We kijken ernaar uit om jullie talrijk te zien op 4 maart. Iedereen welkom! Inkomkaarten zijn online beschikbaar via het bestelformulier of via info@lionsvilvoorde.be

Bestellen

Op 22 oktober '22 organiseerde we onze 36st Cheese And More

Placeholder Picture

Meer dan 250 personen tekenden aanwezig op deze toch wel bijzondere editie. Door Corona kon de club gedurende 2 jaar namelijk geen activiteiten organiseren.
De Cheese and more is een jaarlijkse hoogdag voor de organisatoren en dankt het succes aan de heerlijke kaas- en vleesgerechten en de buitengewone feestelijke sfeer.
Aanvullend tekenden ook talrijke sponsors in om dit initiatief te steunen, waardoor de inkomsten van deze onvergetelijke avond werden afgeklopt op niet minder dan 14.000€!
De opbrengsten gaan integraal naar sociale doelen in het Vilvoordse, vooral gericht op kinderen, zoals Cocon, Klavertje Vier, FantaSStisch enz.
Het volgende evenement, de Oysters Fish And More zal plaatsvinden op 4 maart 2023 en iedereen is er hartelijk welkom.

Tafelboekje C&M 

Placeholder Picture

Neem zeker even de tijd om dit boekje door te nemen. U vindt er niet alleen informatie over onze club maar ook alle sponsors die dit event steunen, sommigen doen dit al jaren. Zij dragen net als u bij tot het groot succes van de “Cheese & More” waarvan de opbrengst integraal naar onze sociale doelen gaat.

LCV op bezoek bij Klavertje Vier

Placeholder Picture

In Oktober '22 ging Lions Club Vilvoorde op bezoek bij Klavertje Vier. Deze Vilvoordse school, biedt buitengewoon lager onderwijs aan voor 6 tot 13-jarigen met leermoeilijkheden.
De ontmoeting werd bekroond met de overhandiging van een consequente financiële steun. Hiermee kan de school haar structurele kosten wat makkelijker dragen.
De financiële steun die door de Lions Club Vilvoorde wordt aangeboden kan enkel gebeuren door het organiseren van diverse activiteiten en uw aanwezigheid hierop.

Placeholder Picture

Lions service is een teamprestatie. Er is geen betere manier om een stempel te drukken dan door een leeuw te zijn. We maken onze gemeenschap beter en voelen ons er goed bij. Samen kunnen we. Samen zullen we.

International President
Brian Sheehan
lionsclubs.org

Placeholder Picture
Placeholder Picture

We verwelkomen onze nieuwe voorzitter 2022-2024

Onze nieuwe voorzitter werd op 25 juni plechtig ingehuldigd. Jan Corstens (rechts) neemt de fakkel over van Bart Vanpeteghem. We wensen Jan heel veel succes toe!

Placeholder Picture

De vzw. FantaSStisch op bezoek bij LCV

Op 20 september '22 ontvingen we FantASStisch, een vereniging die zich inzet voor personen met autisme (kinderen, jongeren en volwassenen) en dat als doel heeft hen te versterken om te kunnen deelnemen aan een zo inclusief mogelijke samenleving.
Wij zijn dan ook zeer vereerd dat we FantASStisch mogen steunen met een bijdrage van 2500€ voor hun dagdagelijkse operationele taken.

Meer weten

Join our team

Heb je interesse in onze sociale doelen? Wens je een engagement op te nemen in regio Vilvoorde? Lidmaatschap tot een Lions Club is 'by invitation only', maar u kan wel uw interesse tonen. Contacteer hiervoor de voorzitter van de club in alle discretie en vertrouwen. Alvast bedankt voor uw interesse.

Placeholder Picture

Voor iedere Lion is het een eer tot de Lions-organisatie te behoren. Het lidmaatschap houdt in het nemen van verantwoordelijkheid om de Lions-doelen te realiseren. Door de gezamenlijke inzet ontstaan hechte banden en onderlinge betrokkenheid.

Wie zijn we en wat zijn onze doelen

De Lions Club Vilvoorde is een serviceclub die deel uitmaakt van een nationale en internationale structuur en ‘het dienen’ als doel voor ogen heeft.
Een serviceclub is een vereniging, een vriendenkring van mensen, die zich steunend op beroepservaring en verworven mandaten belangeloos en zonder politieke noch godsdienstige motieven wensen in te zetten om rechtstreekse hulp te bieden daar waar de nood hoog is.

Naast het sociale engagement is het verwerven van financiële middelen een onontbeerlijke noodzaak om de verschillende doelstellingen te verwezenlijken. Het sensibiliseren van de gemeenschap in het algemeen vormt de hoeksteen in de doeltreffende werking van de club.

Lions Club Vilvoorde werd gesticht in 1959, momenteel met 28 leden.
Het beoogde doel is zijn steun voor te behouden voor plaatselijke Vilvoordse behoeftigen. Groepen of individuen met problemen waar de officiële instanties niet meer kunnen tussenbeide komen. Geval per geval, aanvraag per aanvraag wordt door ons nauwkeurig onderzocht.
In totaal werd er door Lions Club Vilvoorde van bij de oprichting tot op heden tussengekomen voor een bedrag van 600.000 euro.

Belangrijkste gesteunde werken:

OP-STAP - B.L.O. Klavertje 4 - B.L.O. De Vest - FantaSStisch - Mivavil - Homevil - Cocon - A.Z.Jan Portaels - e.a.

Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture

Sociale kruidenier
Idem Dito

Lions Vilvoorde steunt Idem Dito,een initiatief van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Halle-Vilvoorde dat inmiddels vijftien jaar bestaat. Het gros van de klanten zijn grote gezinnen en veel alleenstaanden, vooral alleenstaande vrouwen met kinderen. In totaal gaat het om ruim duizend mensen uit 250 à 300 huishoudens’, aldus Leen Van der Perre, coördinator van Idem Dito, en parttime winkelverantwoordelijke Linda Maquoi.

Klavertje Vier Vilvoorde op bosklassen met de steun van LCV

Placeholder Picture

Op 20 juni 22 beleefde de kinderen van klas juf SOPHIE een zalige dag in het bos. LCV zorgde voor het vervoer.

Een dankwoord van Cocon aan LC Vilvoorde

Placeholder Picture

Cocon vzw is een gespecialiseerde dienst binnen de Jeugdhulp. Onze uitvalsbasis is Vilvoorde. Wij bieden hulp aan gezinnen in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde, daar waar het vaak 5 voor 12 is. De meeste gezinnen die we begeleiden zijn woonachtig in de omgeving van Vilvoorde. Onze begeleiders bieden hulp aan huis aan.
Deze aangemelde gezinnen, verschillen niet altijd zoveel van onze eigen gezinssituatie. De moeilijkheden die zich stellen zijn van velerlei aard en kunnen in se elk van ons ook treffen, mits een opeenstapeling van zorgen en moeilijkheden. Vooraleer gezinnen naar ons doorverwezen worden, is er vaak al heel wat andere hulp vooraf gegaan (CLB, CAW,..) maar bleken de bestaande problemen enkel verder te escaleren. We zijn van mening dat ieder kind/jongere het verdient om zolang als mogelijk te kunnen opgroeien in zijn vertrouwde thuissituatie, zelfs wanneer er sprake is van ongerustheid of onveiligheid. We trachten alles in het werk te stellen om samen met het gezin terug voor de nodige stabiliteit te zorgen. In de meeste gevallen slagen we daar samen met het gezin hier ook in.
Cocon vzw is een organisatie van een twintigtal gedreven harde werkers met een groot hart voor de medemens en handelend met kennis van zaken. We hechten heel wat belang aan de kwaliteit van onze dienstverlening en vinden het daarom ook vanzelfsprekend te moeten investeren in een goede ondersteuning van onze begeleiders (opleiding, 24/24 supervisie en intervisie). Tenslotte zijn de zaken die zich voordoen niet alledaags: dit kan gaan van hoog oplopende vechtscheidingen, emotionele verwaarlozing, fysieke mishandeling, verstoting en dit zowel tussen de ouders alsook bij pubers als bij jonge kinderen. De vraag om hulp bij deze laatste groep wordt trouwens jaar na jaar groter.

Wij trachten jaarlijks naast ons ‘gewoon’ werk, ook te voorzien in dat kleine beetje extra voor kinderen die anders bijna niets van mogelijkheden hebben tot ontspanning. We zijn de leden van de Lions erkentelijk voor hun bijdrage in deze !