Placeholder Picture

Op 22 oktober '22 organiseerde we onze 36st Cheese And More

Placeholder Picture

Meer dan 250 personen tekenden aanwezig op deze toch wel bijzondere editie. Door Corona kon de club gedurende 2 jaar namelijk geen activiteiten organiseren.
De Cheese and more is een jaarlijkse hoogdag voor de organisatoren en dankt het succes aan de heerlijke kaas- en vleesgerechten en de buitengewone feestelijke sfeer.
Aanvullend tekenden ook talrijke sponsors in om dit initiatief te steunen, waardoor de inkomsten van deze onvergetelijke avond werden afgeklopt op niet minder dan 14.000€!
De opbrengsten gaan integraal naar sociale doelen in het Vilvoordse, vooral gericht op kinderen, zoals Cocon, Klavertje Vier, FantaSStisch enz.
Het volgende evenement, de Oysters Fish And More zal plaatsvinden op 4 maart 2023 en iedereen is er hartelijk welkom.

LCV op bezoek bij Klavertje Vier

Placeholder Picture

In Oktber '22 ging Lions Club Vilvoorde op bezoek bij Klavertje Vier. Deze Vilvoordse school, biedt buitengewoon lager onderwijs aan voor 6 tot 13-jarigen met leermoeilijkheden.
De ontmoeting werd bekroond met de overhandiging van een consequente financiële steun. Hiermee kan de school haar structurele kosten wat makkelijker dragen.
De financiële steun die door de Lions Club Vilvoorde wordt aangeboden kan enkel gebeuren door het organiseren van diverse activiteiten en uw aanwezigheid hierop.

Placeholder Picture

Lions service is een teamprestatie. Er is geen betere manier om een stempel te drukken dan door een leeuw te zijn. We maken onze gemeenschap beter en voelen ons er goed bij. Samen kunnen we. Samen zullen we.

International President
Brian Sheehan
lionsclubs.org

Placeholder Picture
Placeholder Picture

We verwelkomen onze nieuwe voorzitter 2022-2024

Onze nieuwe voorzitter werd op 25 juni plechtig ingehuldigd. Jan Cortens (rechts) neemt de fakkel over van Bart Vanpeteghem. We wensen Jan heel veel succes toe!

Placeholder Picture

De vzw. FantaSStisch op bezoek bij LCV

Op 20 september '22 ontvingen we FantASStisch, een vereniging die zich inzet voor personen met autisme (kinderen, jongeren en volwassenen) en dat als doel heeft hen te versterken om te kunnen deelnemen aan een zo inclusief mogelijke samenleving.
Wij zijn dan ook zeer vereerd dat we FantASStisch mogen steunen met een bijdrage van 2500€ voor hun dagdagelijkse operationele taken.

Meer weten

Aankomende Evenementen

Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture

Sociale kruidenier
Idem Dito

Lions Vilvoorde steunt Idem Dito,een initiatief van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Halle-Vilvoorde dat inmiddels vijftien jaar bestaat. Het gros van de klanten zijn grote gezinnen en veel alleenstaanden, vooral alleenstaande vrouwen met kinderen. In totaal gaat het om ruim duizend mensen uit 250 à 300 huishoudens’, aldus Leen Van der Perre, coördinator van Idem Dito, en parttime winkelverantwoordelijke Linda Maquoi.

Klavertje Vier Vilvoorde op bosklassen met de steun van LCV

Placeholder Picture

Op 20 juni 22 beleefde de kinderen van klas juf SOPHIE een zalige dag in het bos. LCV zorgde voor het vervoer.

36st Cheese And More 2022

Placeholder Picture

Steunkaarten nog steeds online te koop

Meer dan 250 personen tekenden aanwezig op deze toch wel bijzondere editie. Door Corona kon de club gedurende 2 jaar namelijk geen activiteiten organiseren.
De Cheese and more is een jaarlijkse hoogdag voor de organisatoren en dankt het succes aan de heerlijke kaas- en vleesgerechten en de buitengewone feestelijke sfeer.
Aanvullend tekenden ook talrijke sponsors in om dit initiatief te steunen, waardoor de inkomsten van deze onvergetelijke avond werden afgeklopt op niet minder dan 14.000€!

Tafelboekje C&M 

Placeholder Picture

Neem zeker even de tijd om dit boekje door te nemen. U vindt er niet alleen informatie over onze club maar ook alle sponsors die dit event steunen, sommigen doen dit al jaren. Zij dragen net als u bij tot het groot succes van de “Cheese & More” waarvan de opbrengst integraal naar onze sociale doelen gaat.

Wie zijn we en wat zijn onze doelen

De Lions Club Vilvoorde is een serviceclub die deel uitmaakt van een nationale en internationale structuur en ‘het dienen’ als doel voor ogen heeft.
Een serviceclub is een vereniging, een vriendenkring van mensen, die zich steunend op beroepservaring en verworven mandaten belangeloos en zonder politieke noch godsdienstige motieven wensen in te zetten om rechtstreekse hulp te bieden daar waar de nood hoog is.

Naast het sociale engagement is het verwerven van financiële middelen een onontbeerlijke noodzaak om de verschillende doelstellingen te verwezenlijken. Het sensibiliseren van de gemeenschap in het algemeen vormt de hoeksteen in de doeltreffende werking van de club.

Lions Club Vilvoorde werd gesticht in 1959, momenteel met 32 leden.
Het beoogde doel is zijn steun voor te behouden voor plaatselijke Vilvoordse behoeftigen. Groepen of individuen met problemen waar de officiële instanties niet meer kunnen tussenbeide komen. Geval per geval, aanvraag per aanvraag wordt door ons nauwkeurig onderzocht.
In totaal werd er door Lions Club Vilvoorde van bij de oprichting tot op heden tussengekomen voor een bedrag van 500.000 euro.

Belangrijkste gesteunde werken:

B.L.O. Klavertje 4 - B.L.O. en Buso - C.A.W.-regio Vilvoorde
Mivavil - Homevil - Cocon - Make a Wish - A.Z.Jan Portaels - e.a.

Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture

Een dankwoord van Cocon aan LC Vilvoorde

Placeholder Picture

Cocon vzw is een gespecialiseerde dienst binnen de Jeugdhulp. Onze uitvalsbasis is Vilvoorde. Wij bieden hulp aan gezinnen in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde, daar waar het vaak 5 voor 12 is. De meeste gezinnen die we begeleiden zijn woonachtig in de omgeving van Vilvoorde. Onze begeleiders bieden hulp aan huis aan.
Deze aangemelde gezinnen, verschillen niet altijd zoveel van onze eigen gezinssituatie. De moeilijkheden die zich stellen zijn van velerlei aard en kunnen in se elk van ons ook treffen, mits een opeenstapeling van zorgen en moeilijkheden. Vooraleer gezinnen naar ons doorverwezen worden, is er vaak al heel wat andere hulp vooraf gegaan (CLB, CAW,..) maar bleken de bestaande problemen enkel verder te escaleren. We zijn van mening dat ieder kind/jongere het verdient om zolang als mogelijk te kunnen opgroeien in zijn vertrouwde thuissituatie, zelfs wanneer er sprake is van ongerustheid of onveiligheid. We trachten alles in het werk te stellen om samen met het gezin terug voor de nodige stabiliteit te zorgen. In de meeste gevallen slagen we daar samen met het gezin hier ook in.
Cocon vzw is een organisatie van een twintigtal gedreven harde werkers met een groot hart voor de medemens en handelend met kennis van zaken. We hechten heel wat belang aan de kwaliteit van onze dienstverlening en vinden het daarom ook vanzelfsprekend te moeten investeren in een goede ondersteuning van onze begeleiders (opleiding, 24/24 supervisie en intervisie). Tenslotte zijn de zaken die zich voordoen niet alledaags: dit kan gaan van hoog oplopende vechtscheidingen, emotionele verwaarlozing, fysieke mishandeling, verstoting en dit zowel tussen de ouders alsook bij pubers als bij jonge kinderen. De vraag om hulp bij deze laatste groep wordt trouwens jaar na jaar groter.

Wij trachten jaarlijks naast ons ‘gewoon’ werk, ook te voorzien in dat kleine beetje extra voor kinderen die anders bijna niets van mogelijkheden hebben tot ontspanning. We zijn de leden van de Lions erkentelijk voor hun bijdrage in deze !

Join our team

Heb je interesse in onze sociale doelen? Wens je een engagement op te nemen in regio Vilvoorde? Lidmaatschap tot een Lions Club is 'by invitation only', maar u kan wel uw interesse tonen. Contacteer hiervoor de voorzitter van de club in alle discretie en vertrouwen. Alvast bedankt voor uw interesse.

Placeholder Picture

Voor iedere Lion is het een eer tot de Lions-organisatie te behoren. Het lidmaatschap houdt in het nemen van verantwoordelijkheid om de Lions-doelen te realiseren. Door de gezamenlijke inzet ontstaan hechte banden en onderlinge betrokkenheid.